service-iconהתחדשות עירונית

משרד שירן בן עזרא נמנה על המשרדים המובילים הוותיקים והמקצועיים בישראל בתחום ההתחדשות העירונית, והוא מעניק שירותים משפטיים מקיפים ושוטפים בעשרות רבות של מיזמי התחדשות, לרבות מיזמי תמ״א 38, תמ״א 38/2, פינוי-בינוי, ועוד.

ההון האנושי במשרד צבר ניסיון רב-שנים עשיר בטיפול במכלול ההיבטים והסוגיות של מיזמי התחדשות עירונית מורכבים על מגוון סוגיהם, והוא מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי בכל שלב ושלב בתהליך, כאשר על לקוחותיו נמנים דיירים פרטיים, יזמים, וחברות בנייה.

המשרד מתמחה בניהול והובלת תהליכי משא ומתן בין דיירי הבניין לבין הגורם המבצע, ליווי וניהול המשא ומתן בהסכמים, לרבות פנייה וליווי מול דייר/ים סרבנים , ייצוג משפטי בפני כלל הערכאות השיפוטיות, וכן בהליכי גישור ובוררות, ייעוץ וליווי בנושאי מיסוי והיטלי כגון היטלי השבחה, רכישה, מע״מ ועוד, ליווי וייצוג בהתקשרויות עם קבלנים ו/או יועצים ו/או ספקים, בהליכי התכנון, וכן ייצוג בפני כלל הרשויות והוועדות הרלוונטיות; ועוד מגוון רחב של שירותים מקצועיים.

מטבע הדברים פרויקטים התחדשות עירונית הינם פרויקטים מורכבים מאוד הדורשים לצד יכולות ניהול, תכנון וביצוע גבוהות, גם הבנה משפטית עמוקה בתחום הספציפי ומספר רב של אנשי מקצוע שונים הנדרשים לפעול בסינרגיה למרות שלעתים קרובות האינטרסים שלהם עלולים להיות מנוגדים. על מנת לפתור את הכשל הזה, חבר המשרד בשיתוף פעולה ייחודי ל"מינהלת מפתח": המאגדת עבור הדיירים את כלל גורמי המקצועי הרלוונטיים לצורך ייעוץ ניהול וליווי הפרויקט, קבוצות ניהול ופיקוח, אדריכל שמאי וכיוצ"ב לצורך מתן מענה מלא לדיירים המעוניינים בביצוע תמ"א 38, והמינהלת על יועציה מובילים את הפרויקט בתיאום מלא עם נציגות הדיירים, החל משלב ההתארגנות והתכנון, דרך שלבי הבניה, ועד לסיום הפרויקט ומסירת הדירות (קבלת מפתח).

ההצלחות הרבות כמו גם הישגיו המרשימים והמוניטין אשר צבר המשרד בתחום לאורך השנים זכו לכיסוי תקשורתי משמעותי, כאשר מייסדת המשרד, עו״ד שירן בן עזרא, מתבקשת לעיתים תכופות לחוות את דעתוה המקצועית בענייני התחדשות עירונית בערוצי התקשורת השונים..