service-iconליטיגציה ויישוב סכסוכים

המשרד הינו מהמובילים בישראל, בכל תחומי הליטיגציה האזרחית-מסחרית, המתמחה בתביעות חוזיות, תביעות כספיות, תביעות במקרקעין, סעדים זמניים, תביעות נגזרות ועוד.

למשרד ניסיון של שעות הופעה רבות לפני כל הערכאות משפטיות ובכללן, בתי משפט, ועדות ערר ותכנון ובנייה, גישור, בוררויות וכיו"ב.
המשרד צבר הישגים בולטים ומשמעותיים בעבור לקוחותיו, הודות לחשיבה אסטרטגית פורצת גבולות המוכר, היכרות אבסולוטית של יסודות החוק ובעיקר – נחישות לפעול למען האינטרסים של הלקוח, בכל דרך.

צוות עורכי הדין במשרד מיומן בביצוע הופעות ייצוגיות, רהוטות, חדות ומשכנעות, תוך יכולת התמודדות דינאמית מרשימה אל מול התנגדויות ותרחישי פתע.
צוות המשרד מיומן בעריכת מחקר ולימוד חומרי הרקע לתביעה או להגנה, מציאת הזדמנויות משפטיות, ניהול עדים וראיות וניתוח התנהגויות הנוכחים בבית המשפט, עד להשגת התוצאות המשפטיות האופטימאליות, בעבור הלקוח.

תחומי התמחות

תובענות מסחריות

תאגידים
המשרד מייצג חברות וגופים בולטים בהליכים משפטיים, בעיקר בתחום המסחרי-כלכלי ובכלל זה, בתביעות הנובעות בסכסוכים בין חברות, בין שותפים ובעלי המניות, תביעות להרמות מסך, תביעות נגזרות, תביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה, וכיו"ב

לאורך השנים הצליח המשרד לגייס את שופטי בית המשפט לטובת לקוחותיו, תוך שמירה ומיצוי זכויותיהם ומתן פיצוי משמעותי.

תביעות פירוק שיתוף

המשרד מלווה לקוחותיו בניהול תביעות פירוק שיתוף, בתחומי הנדל"ן והמסחר.
בתחומי הנדל"ן מייצג המשרד לקוחות המבקשים לעזוב את קבוצות הרכישה בהן התאגדו, או בעלי קרקע משותפת המבקשים להיחלץ מהעסקה.
בתהליך זה מלווה המשרד את לקוחותיו החל משלבי הגשת הבקשה לפירוק השותפות, תוך בדיקת זכויותיו של הנכס, חלוקת האיזון בין השותפים או ביצוע מכירה, עד להגעה לתוצאות המשפטיות המיטיבות עם הלקוח.

בתביעות פירוק שיתוף בתחום המסחר, המשרד מתמחה בניהול תהליכי פירוק שיתוף בין שותפים בחברה או בין בעלי מניות מאוגדים.
המשרד מלווה את הלקוח במטרה להגיע להסכמה ללא התערבות בית המשפט, ובמקרה הצורך, לטפל בכל ההיבטים המשפטיים בכדי לשמור על זכויותיו, ולאפשר לו להיחלץ ממסגרת השותפות בנזקים מינימליים.

כינוס נכסים

משרד עורכי הדין מטפל בנכסים במסגרת כינוס נכסים בהתאם להוראות בית המשפט, וזאת במטרה להגן על הנכסים בתביעות כנגד החייב או כנגד הנושים. המשרד מטפל בניהול כינוס נכסי מקרקעין ונכסי חברות.

צוות המשרד פועל כנציג בית המשפט, דואג לניהול ההליך בהתאם לכתוב בחוק ופועל בנחישות למכירת הנכסים במלוא פוטנציאל הרווח.