Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

מדיה

YNET – כתבה בנושא קבוצות רכישה

YNET – כתבה בנושא מחירי הדירות

THE MARKER – כתבה בנושא התחדשות עירונית

משרדי עו"ד מובילים coface BDI 2016

דירוג BdiCode 2016

THE MARKER – כתבה בנושא הסטראפ התחדשות עירונית

Forebs המשרדים המובילים בארץ

ייצוג עסקה חדשה ברחוב טרומפלודור תל אביב

מתחם הנזירות ביפו נמכר בכינוס נכסים ב-26 מיליון שקל

תקנות מקלות בקבלת היתר בנייה 

האנשים המובילים את עולם העסקים

כתבה בפורטל המשפטי – תקדים

כתבה מתוך Brand Voice Forbes

מרכז העיר נדל"ן

הקדשה מעו"ד שירן בן עזרא

כתבה מתוך עיר הנדל"ן, אילת 2017

כתבה מתוך דה מרקר המחלקה המסחרית

כתבה מתוך ליידי'ס

כתבה מתוך כלכליסט 22.1.2017

כתבה מתוך כלכליסט 19.1.2017

מרכז העיר- עו"ד שירן בן עזרא

כתבה מתוך כלכליסט

כתבה מתוך כלכליסט 24.10.17

כתבה מתוך עיתון הארץ מרץ 2018