Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

service-iconמימון פרויקטים

מחלקת המימון פרויקטים של משרד שירן בן עזרא צברה ניסיון וידע רב בליווי עסקאות מימון, וזאת לאחר שליוותה בהצלחה רבה, עסקאות מימון מהגדולות במשק הישראלי בשנים האחרונות, בעיקר בתחומי מימון פרויקטים, לרבות ליווי גופים מוסדיים ו/או חוץ בנקאיים להענקת מימון לקבוצת רכישה ומימון חברות.

המחלקה מעניקה ייצוג משפטי וליווי מקיף לגופי מימון בפרופילים שונים במגוון עסקאות מימון, בכלל זה – בעסקאות המערבות בנקים, גופים מוסדיים, או סינדיקציה של מספר מממנים. מחלקת המימון של המשרד פיתחה מומחיות ייחודית בליווי הליכי מימון של עסקאות בהיקפים עצומים של מאות מיליונים ואף מיליארדי שקלים.

מייצגת דרך קבע צבר רב של לקוחות בעסקאות פיננסיות גדולות ומורכבות ויודעת לצפות מראש בעיות משפטיות ומסחריות העלולות להתרחש בכל עסקה פיננסית, ולהנחות את לקוחותיה בהתאם.

רק בשנה החולפת (2017) משרדנו ליווה והעניק את שירותיו במימון פרויקטים לכ- 6,000 חברי קבוצת רכישה אשר רכשו כ- 3,000 יחידות דיור/משרדים/מסחר ב – 15 פרויקטים שונים, הכולל ביצוע גילוי נאות עבור כל חבר בקבוצה כאמור, והחתמתם במשרדנו על הסכמי המימון/ההלוואה, רישום הבטוחות מנגנון נאמנות עבור כספי ההלוואה וכיוצ"ב.