Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

דניאל חזי

עו״ד דניאל חזי הינו עורך דין במחלקות הנדל״ן ובמימון פרויקטים.

דניאל מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי מקיף ושוטף לקבוצות רכישה, יזמים עסקיים יחידים ותאגידים בתחום הנדל״ן על כל היבטיו, בדגש על תחום מימון פרויקטים., במסגרתם דניאל מעניק ליווי משפטי הן לגופים מממנים והן ליזמים, בין היתר במימון מיזמים ופרויקטים, מימון קבוצות רכישה

דניאל מייצג קבלנים בפרויקטים לבניה, ומטפלת עבור לקוחות אלו בעריכת הסכמי המכר, ייצוגם מול עורכי הדין של רוכשי הזכויות מהקבלנים, בנקים למשכנתאות, לשכות רישום המקרקעין, לשכות מיסוי מקרקעין ומינהל מקרקעי ישראל.

השכלה

(LL.B.) מהמרכז הבינתחומי הרצליה, 2015.

חברות בלשכת עורכי דין

חברות בלשכת עורכי הדין משנת 2014

דניאל