Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

עו"ד הדס סרוסי

עו"ד הדס סרוסי הינה עורכת דין במחלקות הנדל״ן, התחדשות עירונית והמשפט המסחרי.

הדס מעניקה ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי מקיף ושוטף לקבלנים, יזמים עסקיים, קבוצות רכישה וגופים פרטיים בכל הנוגע לתחום הנדל״ן על מגוון היבטיו. במסגרת זאת, הדס מעניקה שירות מעטפת הכולל ליווי של קשת רחבה של פרויקטים למגורים, מסחר, תעשייה ונדל״ן מניב, החל משלב איתור הקרקע, עובר בניהול מו״מ ועריכת כלל ההסכמים הרלוונטיים, ליווי פיננסי מעמיק, וכלה ברישום הקרקע, הערות אזהרה, משכונות והסדרת כלל הזכויות, עד למסירת הנכס. בנוסף על כך, הדס מענקיה ייצוג משפטי איכותי ללקוחות המשרד בפני כלל הערכאות המשפטיות, לרבות ועדות תכנון ובנייה, ועדות ערר ועוד.

השכלה:

תואר ראשון במשפטים המכללה האקדמאית נתניה.

הדס