service-iconפעילות בינלאומית

משרד שירן בן עזרא פועל בתחום המסחרי הבינלאומי ומייצג יזמים ומשקיעים בפרויקטים בינלאומיים בתחום החברות, השותפויות, הבנקאות, המימון והנדל"ן.

המחלקה המסחרית הבינלאומית של המשרד, מעניקה ללקוחותיה ליווי מלא – מהקמת חברה, דרך פריצה מחוץ לישראל, ליווי משפטי שוטף בנושאים מסחריים בהם רכש וחוזים, חיבור לגופים מקומיים במדינות שונות וכלה בהסכמי M&A עם גופים בינלאומיים והצעה לציבור.

הפעילות המשפטית בנושא זה הינה רב תחומית וניתנת תוך שילוב הניסיון העסקי, המשפטי והמימוני שהינו פרי של ליווי עסקאות מורכבות רבות והבנה עסקית עמוקה של תחום הנדל"ן.